Project news
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 1 common:people_all_forms
    
Новини

Антибулінгова політика Стрільської початкової школи

Date: 4 січня о 09:37, Refreshed 24 жовтня о 10:27

Антибулінгова політика

Стрільської початкової школи

Сарненської міської ради


 

07.09.2022р.


 

СХВАЛЕНО: ПОГОДЖЕНО:

Педагогічною радою Директором Стрільської Стрільської початкової школи початкової школи

Протокол № _1__ від _31/08_ 2021р. __________ Ольга ПОЦЕКАЙЛО

ВСТУП

Основним завданням сучасної школи, що підтверджується й поширюється Міністерством освіти і науки України та Міжнародною організацією ЮНІСЕФ є створення нового освітнього простору, головними засадами якого є створення безпечного освітнього середовища, а також  забезпечення прав, свобод та інтересів дітей.  Концепція «Нова українська школа» (НУШ) вимагає реформування існуючого алгоритму розвивальної, корекційної та профілактичної роботи, адже дуже часто в освітніх закладах  постає проблема булінгу та порушення норм поведінки учнями, що не дозволяє в повному обсязі досягти поставлених демократичних орієнтирів. Важливою умовою ефективності роботи працівників психологічної служби є розставлення пріоритетів та цілей, викладених комітетом ООН:

 • взаєморозуміння;

 • взаємоповага;

 • дружня атмосфера;

 • пріоритет прав людини;

 • толерантність;

 • постійний розвиток;

 • активна життєва позиція;

 • здоровий спосіб життя;

 • людяність;

 • порядність;

 • повага до приватного життя;

 • мир;

 • єдина країна.

З огляду на те, що створення концепції нового освітнього простору є надзвичайно складним завданням, пропонуємо створити «Кодекс безпечного освітнього середовища» ( КБОС), згідно положень та принципів УГОДИ, яка регулює стосунки між усіма учасниками освітнього процесу.

Головною метою КБОС у закладі є навчання дітей і дорослих безпечній взаємодії в освітньому процесі, а також захист дітей від насильства та зловживань з боку однолітків і дорослих (батьків, опікунів або працівників закладу освіти).

Розділ І

ЗАВДАННЯ КБОС

Маючи на меті створити безпечний освітній простір, необхідно чітко сформулювати та зазначити завдання, які  регламентують засади КОДЕКСУ.

Аналізуючи питання безпечного освітнього середовища були визначені основні завдання КОДЕКСУ в школі:

1. Визначити поняття «булінгу» та його види; виявити чинники, які перешкоджають безпеці учасників освітнього процесу;

2. Відпрацювати систему узгоджених поглядів і уявлень учнів, педагогів, психолога, батьків на освітнє середовище школи;

3. Обґрунтувати умови організації безпечного освітнього середовища та вимоги (критерії) до його ефективної організації для кожного учасника освітнього процесу згідно УГОДИ;

4. Скласти доступний алгоритм реагування та протидії булінгу;

5. Сформулювати конкретні рекомендації учням, педагогічним працівникам, адміністрації школи, батькам щодо організації безпечного середовища в закладі освіти.

Розділ ІІ

БУЛІНГ

Булінг (знущання, цькування, залякування) – це зарозуміла, образлива поведінка, пов’язана з дисбалансом влади, авторитету або сили. Булінг проявляється в багатьох формах: є вербальна, фізична, соціальна форми булінгу, а також кіберзалякування.

Стаття 1. Вербальний булінг

Словесне знущання або залякування за допомогою образливих слів, яке включає в себе постійні образи, погрози й неповажні коментарі про кого-небудь (про зовнішній вигляд, релігію, етнічну приналежність, інвалідність, особливості стилю одягу і т. п.).

Стаття 2. Фізичний булінг

Фізичне залякування або булінг за допомогою агресивного фізичного залякування полягає в багаторазово повторюваних ударах, стусанах, підніжках, блокуванні, поштовхах і дотиках небажаним і неналежним чином.

Стаття 3. Соціальний булінг

Соціальне залякування або булінг із застосуванням тактики ізоляції припускає, що когось навмисно не допускають до участі в роботі групи, трапеза це за обіднім столом, гра, заняття спортом чи громадська діяльність.

Стаття 4. Кіберзалякування

Кіберзалякування (кібернасильство) або булінг у кіберпросторі полягає у звинуваченні когось з використанням образливих слів, брехні та неправдивих чуток за допомогою електронної пошти, текстових повідомлень і повідомлень у соціальних мережах. Сексистські, расистські та подібні їм повідомлення створюють ворожу атмосферу, навіть якщо не спрямовані безпосередньо на дитину.

Розділ ІІІ

РЕАГУВАННЯ ТА ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

Правила, що регулюють відносини між адміністрацією школи, педагогічним колективом, здобувачами освіти, батьками та місцевою громадою прописані в УГОДІ, що була прийнята загальними зборами від 21 лютого 2020 року (протокол № 2).  У цьому розділі запропоновано реагування та протидія булінгу.

ПОРЯДОК

подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв

про випадки булінгу (цькуванню) в спеціальній школі

Загальні питання

 1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» та методичних рекомендацій навчально-методичним центром психологічної служби комунального закладу Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

 2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню).

 3. Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники, працівники та педагогічні працівники спеціальної школи та інші особи.

 4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.

 5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

1. Систематичність (повторюваність) діяння;

2. Наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

3. Дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню)

 1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти директору закладу.

 2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу(цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування)  (далі – Заява).

 3. Заяви, що надійшли на електронну пошту школи отримує вчитель інформатики, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу.

 4. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – особисто директор школи або його заступник.

 5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).

 6. Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

 7. Датою подання заяв є дата їх прийняття.

 8. Розгляд Заяв здійснює директор школи з дотриманням конфіденційності.

Відповідальна особа

 1. Відповідальною особою призначається працівник школи (як правило практичний психолог) з числа педагогічних працівників.

 2. До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення директора школи.

 3. Відповідальна особа призначається наказом директора школи.

 4. Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

 1. За результатами розгляду Заяви директор спеціальної школи видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб.

 2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.

 3. Для прийняття рішення за результатами розслідування директор створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання.

 4. Комісія створюється наказом директора школи.

 5. До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі практичний психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, директор та інші зацікавлені особи.

 6. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами.

 7. Якщо Комісія визначила, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то директор зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.

 8. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що директор  має повідомити постраждалого.

 9. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

 10. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

 11. Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії.

Терміни подання та розгляду Заяв

 1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву.

 2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.

 3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування.

 4. За результатами розслідування протягом 1 робочих дня створюється Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим через 3 робочих дні після створення Комісії.

 5. Директор школи зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей про кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня.

Реагування на доведені випадки булінгу

 1. На основі рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка кваліфікувала випадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, директор школи:

повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування) (далі – Заходи).

 1. Заходи здійснюються педагогом-організатором у взаємодії з практичним психологом школи та затверджуються директором закладу.

 2. З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні години у практичного психолога, створювати скриньки довіри, оприлюднювати телефони довіри.

Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування)

 1. Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 173 п.4 Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту: «Стаття 173 п.4» . Булінг (цькування) учасника освітнього процесу.

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Неповідомлення директором закладу уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.

Розділ IV

АЛГОРИТМ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ

Особа

Покрокові дії

Нормативно-правові документи:

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю»

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 № 1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосувань норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Керівник закладу освіти

Забезпечує створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

· приймає та розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;

· скликає засідання комісії з розгляду випадків боулінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

· за результатами рішення комісії про підтвердження факту булінгу повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

· забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

· з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства юстиції України, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

· забезпечує оприлюднення на веб-сайтах, на дошках оголошень та при проведенні інструктажів для всіх працівників закладу освіти: правил поведінки здобувача освіти в закладі освіти; плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти; порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

Уповноважена особа за реалізацію норм законодавства у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти

· Повідомляє керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вона була особисто або інформацію про які отримала від інших осіб. Вживає невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)

 • Бере участь:

у проведенні розслідування випадків булінгу (цькування)

засіданні комісії з розгляду випадків булінгу (цькування).

· Повідомляє батькам здобувачів освіти за їх запитом інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолога-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

Практичний психолог

· Повідомляє керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого він був особисто або інформацію про які він отримав від інших осіб.

· Вживає невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)

· Може поспілкуватись з учасниками ситуації: жертвою, кривдником чи (кривдниками), свідками.

· Забезпечує профілактику та запобігання булінгу (цькуванню).

· Забезпечує надання консультативної допомоги батькам з питань булінгу.

· Здійснює психологічний супровід здобувачів освіти, які постраждали бід булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

Класний керівник, учитель-предметник

· Повідомляє керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого він був особисто або інформацію про яку він отримав від інших осіб.

· Вживає невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

· За рішенням керівника закладу бере участь:

у проведенні розслідування випадків боулінгу;

засіданні комісії з розгляду випадків булінгу (цькування).

· Може поспілкуватись з учасниками ситуації: жертвою, кривдником чи (кривдниками), свідками.

· Проводить системну робота з інформування, роз’яснення з метою формування навичок толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодії всіх учасників освітнього процесу; організації тематичних заходів, зустрічей, бесід, консультацій.

Медичний персонал закладу освіти

· Повідомляє керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого він був особисто або інформацію, про яку він отримав від інших осіб

· Вживає невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)

· Може поспілкуватись з учасниками ситуації: жертвою, кривдником чи (кривдниками), свідками.

· Надає (у разі необхідності) невідкладну медичну допомогу.

Обслуговуючий персонал

· Повідомляє керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого він був особисто або інформацію, про яку він отримав від інших осіб.

· Вживає невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

Батьки постраждалої дитини

· Подають керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

· Можуть вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

· Можуть брати здасть у засіданні комісії з розслідування випадку булінгу.

· Звертаються до уповноважених органів Національної поліції України та служби у справах дітей для повідомлення про випадок булінгу, у тому числі в разі незгоди з рішенням комісії, яка не кваліфікувала випадок як булінг.

· Сприяють керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування).

· Виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

· Можуть запитувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

Здобувачі освіти

· Повідомляють керівництво або працівників закладу освіти про факти булінгу (цькування) свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Дитина, яка постраждала від булінгу

· Звертається для подальшого реагування до керівника закладу або уповноваженої особи, або працівника закладу освіти, якому довіряє,

· Та/або до батьків чи інших законних представників, органів Національної поліції, служби у справах дітей, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спеціалізованих установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги тощо.

· Може брати участь у засіданні комісії з розслідування випадку булінгу.

Домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчиняла домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.


 

Особа

Покрокові дії

Нормативно-правові акти:

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Закон України «Про освіту»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами»

Лист Міністерства освіти і науки України від 30.10.2018 № 1/9-656 «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей»

Керівник закладу освіти

Забезпечує реалізацію в закладі освіти заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству шляхом:

· проведення з учасниками освітнього процесу виховної роботи з протидії та запобігання насильству;

· здійснення з учасниками освітнього процесу інформаційно-просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей;

· організацію роботи практичного психолога, соціального педагога з постраждалими дітьми;

· визначення уповноваженого спеціаліста з числа працівників закладу для проведення невідкладних заходів реагування в разі виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи, інших осіб.

Уповноважена особа, що здійснює невідкладні заходи реагування в разі виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб

· Інформує керівника закладу про ситуацію насильства або загрозу його вчинення.

· Протягом доби за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти інформує уповноважений підрозділ органу Національної поліції та службу у справах дітей (у випадку, коли постраждалою особою та/або кривдником є дитина).

· Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).

· Фіксує необхідну інформацію в журналі реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення домашнього насильства.

· Повідомляє працівників психологічної служби закладу освіти.

· У разі виникнення підозри щодо домашнього насильства або реальної загрози його вчинення, зустрічається з дитиною, стосовно якої є інформація, намагається розговорити, встановити контакт, довірливі стосунки, надає емоційну підтримку.

· Якщо в процесі розмови дитина підтверджує факт насильства щодо неї, з’ясовує терміни подій, які відбулися з дитиною, та можливості отримати їх опис.

Практичний психолог

· При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення факту домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.

· Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).

· Може провести первинне опитування дитини.

· Не залишає дитину наодинці.

· Забезпечує психологічний супровід та соціально-педагогічний патронаж в системі освіти з дітьми та їх батьками; проведення з батьками та іншими учасниками освітнього процесу роз’яснювальної та виховної роботи із запобігання, протидії негативним наслідкам домашнього насильства.

· Бере участь (у разі необхідності) в оцінці рівня безпеки, у проведенні оцінки потреб дитини та в роботі мультидисциплінарної команди виконавчого комітету міста/району/ОТГ з надання соціальних послуг дитині з родиною (за погодженням з керівником закладу).

Класний керівник

·При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення факту домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.

· Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).

· Може провести первинне опитування дитини.

· Не залишає дитину наодинці.

· Може поспілкуватись з постраждалою дитиною, дотримуючись алгоритму ведення діалогу з дитиною, яка потрапила в ситуацію насильства або загрозу його вчинення.

· Забезпечує організацію роботи в системі освіти з дітьми та їх батьками; проведення з батьками та іншими учасниками освітнього процесу роз’яснювальної та виховної роботи із запобігання, протидії негативним наслідкам домашнього насильства.

Вчитель-предметник

· При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення випадку домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.

· Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).

· Не залишає дитину наодинці.

· Може поспілкуватись з постраждалою дитиною, дотримуючись алгоритму ведення діалогу з дитиною, яка потрапила в ситуацію насильства або загрозу його вчинення.

Медичний персонал закладу освіти

· При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення випадку домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі;

· Надає невідкладну медичну допомогу (за необхідності).

· Може провести первинне опитування дитини.

· Не залишає дитину наодинці.

Обслуговуючий персонал закладу освіти

· При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення випадку домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.

· Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).

· Не залишає дитину наодинці.

Дитина постраждала

· Звертається до керівника закладу або уповноваженої особи, або працівника закладу освіти, якому довіряє.

· Або/та звертається для подальшого реагування до будь-якого суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (наприклад, до органів Національної поліції, служби у справах дітей, суду, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, центрів з надання безкоштовної вторинної правової допомоги, загальних чи спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб).

Батьки постраждалої дитини

· Забезпечують надання дитині екстреної медичної допомоги (у разі потреби).

· Звертаються для подальшого реагування до керівника закладу або уповноваженої особи, або працівника закладу освіти, якому довіряє.

· Або/та звертаються для подальшого реагування до будь-якого суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (наприклад, до органів Національної поліції, служби у справах дітей, суду, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, загальних чи спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб тощо).

Інші особи, яким стало відомо про випадок домашнього насильства

· Звертаються для подальшого реагування до керівника закладу або уповноваженої особи, або працівника закладу освіти.

· Забезпечують організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).

· Не залишають дитину наодинці.

· Передають інформацію суб’єктам, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (наприклад, органам Національної поліції, службі у справах дітей, суду, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування тощо).


 

Розділ V

МОНІТОРИНГ КБОС

Моніторинг за реалізацією антибулінгової політики

 1. Директор спеціальної школи призначає уповноважену особу за реалізацію антибулінгової політики

 2. Призначена особа відповідає за реалізацією антибулінгової політики, реагування на будь-які сигнали щодо його порушення, а також за внесення пропозицій стосовно внесення змін до антибулінгової політики.

 3. Кожні півроку відповідальна особа повинна проводити загальний моніторинг рівня виконання вимог антибулінгової політики працівниками школи. Зразок анкети для проведення моніторингу наведено в Додатку.

 4. Під час проведення такого загального моніторингу працівники школи можуть подавати пропозиції стосовно внесення змін до антибулінгової політики та повідомляти про порушення її вимог на території закладу.

 5. На основі результатів анкет працівників школи відповідальна особа має підготувати звіт та передати його директору закладу.

Враховуючи результати моніторингу, директор школи повинен внести необхідні зміни до антибулінгової політики та повідомити про них працівників школи.

Функціональні обов’язки відповідального

за моніторинг дотримання положень КБОС

 1. Отримання повідомлень про ризики для дітей і реагування на них;

 2. Проведення не рідше ніж один раз на рік загального моніторингу рівня виконання вимог КБОС та реагування на будь-які сигнали щодо його порушення. Для цього можна використовувати метод анкетування, опитування тощо (зразок додається).Під час проведення такого загального моніторингу працівники спеціальної школи мають змогу подавати пропозиції щодо внесення змін до КБОС та повідомляти про порушення його вимог на території закладу та за його межами;

 3. Надання пропозицій щодо внесення можливих змін у КБОС;

 4. Підготовка звіту за результатами анкет працівників спеціальної школи та подання його директору закладу. Враховуючи результати моніторингу, директор повинен внести необхідні зміни до КБОС та повідомити про них працівникам;

 5. Консультування працівників спеціальної школи щодо конкретних випадків порушення безпеки дитини;

 6. Роз’яснення у разі потреби батькам, дітям положень КБОС, надання інформації щодо їх змін;

 7. Інформування (у разі потреби) про випадки порушення безпеки дитини (ризики, загрози, насильство) компетентних установ, таких як поліція (шкільні офіцери поліції), соціальні служби.

Показники виконання вимог антибулінгової політики

Спеціальна школа запровадила та виконує антибулінгову політику.

 1. У спеціальній школі запроваджено реалізацію антибулінгової політики, яка містить принципи захисту дітей від насильства.

 2. Стратегія і відповідні принципи захисту дітей дотримуються всіма працівниками закладу освіти, включно з волонтерамита практикантами.

 3. Стратегія визначає такі питання:

 • порядок повідомлення та втручання, де поетапно зазначено, що слід робити, коли дитина стала жертвою насильства або її безпеці загрожують незнайомі люди, члени родини чи працівники закладу;

 • правила захисту особистих даних, які визначають методи збереження та поширення інформації про дітей;

 • правила захисту зображень дітей, які визначають, як можна знімати дітей на фото або відео та поширювати їх зображення;

 • правила доступу дітей до мережі Інтернет і їх захисту від шкідливих матеріалів, розміщених у ній, включно з призначенням особи або осіб, відповідальних за нагляд за безпечним використанням комп’ютерної мережі.

 • принципи безпечних відносин між працівниками школи та дітьми, включно з повним описом поведінки, яка є неприйнятною при спілкуванні з дітьми.

 1. Директором школи призначено особу, відповідальну за реалізацію антібулінгової політики, при цьому чітко визначено всі її завдання.

 2. У школі затверджено документ під назвою «Кодекс безпечного освітнього середовища Конотопської спеціальної школи», який затверджено рішенням педагогічної ради 25.03.2020 протокол № 4.

Початкова школа здійснює нагляд за своїми працівниками для запобігання випадкам насильства проти дітей

 1. Прийняття на роботу нових працівників із перевіркою їх біографічних даних, характеристик і придатності для роботи з дітьми.

 2. У випадках, коли виникають підозри щодо можливих загроз безпеці дітей або застосування насильства проти дітей працівниками початкової школи, у закладі завжди дотримуються вимог, зазначених у антибулінгової політики.

Початкова школа проводить навчання своїх працівників з питань захисту дітей від насильства та надання їм допомоги в небезпечних ситуаціях

 1. Усі працівники початкової школи, включно із практикантами, ознайомлені з антибулінговою політикою.

 2. Усі працівники школи знають, як розпізнати чинники ризику й ознаки насильства проти дітей, а також правові аспекти захисту дітей (обов’язковість втручання для залучення правоохоронної системи).

 3. Щонайменше один учитель або класний керівник початкової школи пройшов навчання з методів та інструментів, які використовуються для навчання дітей захисту від насильства та зловживань (також при використанні Інтернету), має плани відповідних занять і навчальні матеріали для дітей.

 4. Класні керівники пройшли інструктаж з питань запобігання випадкам знущань над однолітками серед дітей і реагування на них.

 5. Працівники початкової школи мають доступ до інформації про можливість отримання допомоги у випадках, коли підозрюється застосування насильства проти дітей, разом із контактними даними місцевих установ, які працюють в області захисту дітей і надають допомогу в надзвичайних ситуаціях (поліція, суд із сімейних питань, кризовий центр, центр соціальних послуг, медичні центри).

Стрільська початкова школа проводить навчання батьків з питань виховання без застосування насильства та захисту дітей від насильства

Виконання вимог означає:

 1. На вебсайті школи для батьків є вся необхідна інформація з таких питань:

 • виховання дітей без застосування насильства;

 • захист дітей від насильства та зловживань, загрози для дітей у мережі Інтернет;

 • можливості для вдосконалення навичок виховання;

 • контактні дані установ, які надають допомогу в складних ситуаціях.

 1. Усі батьки ознайомилися з антибулінговою політикою.

Показники виконання вимог стандарту:

 • кількість батьків, ознайомлених з антібулінговою політикою

У початковій школі дітей навчають, які права вони мають і як вони можуть захистити себе від насильства

 1. У початковій школі на годинах спілкування організовано заняття для дітейз питань прав дитини та захисту від насильства і зловживань (також у мережі Інтернет).

 2. Діти знають, до кого вони мають звертатися за порадами та допомогою у випадках насильства і зловживань.

 3. У школі є електронні навчальні матеріали для дітей(книги, брошури, листівки) з питань прав дитини, захисту від ризиків насильства та зловживань, правил безпечної поведінки в мережі Інтернет.

 4. Діти мають доступ до інформації про права дитини та можливості отримання допомоги в складних ситуаціях, зокрема про безкоштовні гарячі лінії для дітей і молоді на сайті початкової школи.

Стрільська початкова школа проводить моніторинг своєї діяльності та регулярно перевіряє її на відповідність прийнятим стандартам захисту дітей

 1. Прийняті правила та процедури для захисту дітей переглядаються щонайменше один раз на рік.

 2. У рамках проведення контролю за дотриманням правил і процедур для захисту дітей у закладі проводяться консультації з дітьми та їхніми батьками (опікунами).

 3. Щорічно готується внутрішній звіт про виконання в спеціальній школі антибулінгової політики.

Заключні положення

 1. Кодекс БОС спеціальної школи стає чинним в день його оприлюднення.

 2. Оприлюднення документа має відбутися таким чином, щоб він був доступний усім працівникам школи, через його розміщення на сайті початкової школи.

НАКАЗ від 19.02.2020 № 42-од

Про створення безпечного освітнього

середовища, формування в дітей

ціннісних життєвих навичок у 2021 році

Згідно Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Конвенції ООН про права дитини, наказу МОН від 09.01.2019 №17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів середньої освіти», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» від 18.02.2018 № 2657-VIII, Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229, листа МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480, методичним рекомендаціям щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами, Закону України «Протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 3799-І, Розпорядженням КМУ від 06.12.2019 №56 «План заходів на 2019-2020 з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року», на виконання Указу Президента України від 18.05.2019 № 2892019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», листа МОН Указ Президента від 13.10.2015 №580 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020» та наказу від 29.07.2019 № 1038 «Про внесення змін до наказу МОН від 16.06.2015 № 641», заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України», виконання Плану заходів МОН України щодо реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» (наказу МОН України від 03.03.2016 № 214), листа Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації №08-13/669 від 11.02.2020 « Про алгоритм дій у разі виявлення ознак чи фактів насильства, у тому числі булінгу щодо дітей», з метою організації роботи щодо профілактики правопорушень, запобігання злочинності, безпеки життєдіяльності, попередження насильства в сім’ї над дітьми, виховання в учнів таких цінностей як толерантність, повага, порядність, гармонійне спілкування та співіснування у суспільстві, виховання поваги до Конституції держави законодавства, державних символів – Герба, Прапору, Гімну, поваги та любов до державної мови, забезпечення комфортних умов навчання та праці, створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства, з метою попередження поширення негативних явищ в учнівському середовищі

НАКАЗУЮ:

 1. Розробити та затвердити комплексний План-заходів щодо створення у 2021 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування в дітей ціннісних життєвих навичок.

(додаток додається)

 1. Створити шкільну комісію з профілактики правопорушень у такому складі:

 • Голова комісії – Сергійчук Л.М., заступник директора з виховної роботи;

 • Заступник голови – Наливайко І.В., практичний психолог;

Члени комісії:

 • Кузнець Н.І., педагог-організатор;

 • Сергійчук Т.П., асистент вчителя.

 1. Заступнику директора з виховної роботи Сергійчук Л.М.:

3.1. Ознайомити педагогічних працівників з комплексним Планом-заходів створення у 2021 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування в дітей ціннісних життєвих навичок Стрільської початкової школи.

3.2. Проводити просвітницьку роботу спільну з іншими службами з питань безпечного середовища серед учнів та вихованців.

3.3. Розробити спільно з МО класних керівників Кодекс учнів школи та слідкувати за їх дотриманням.

До 01.03.2021

3.4. Постійно контролювати поведінку дітей, взаємовідносини між дітьми протягом 2021 навчального року.

3.5. Своєчасно виявляти батьків або осіб, що їх замінюють які ухиляються від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо створення належних умов для життя, навчання та виховання учнів.

Протягом 2021 року

 1. Взяти під особистий контроль виконання Плану-заходів щодо створення у 2020 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування в дітей ціннісних життєвих навичок.

Постійно

 1. Питання організації безпечного середовища тримати на постійному контролі.

 2. Заступникам директора Сергійчук Л.М. забезпечити належний контроль за чергуванням вчителів.

7. Педагогічним працівникам:

7.1. Забезпечити виконання Плану-заходів щодо створення у 2021 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування у дітей ціннісних життєвих навичок.

7.2. Формувати в учасників освітнього процесу толерантне ставлення один до одного.

Постійно

7.3. Уникати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження їхньої честі, гідності та інших форм насильства (фізичного або психічного).

Постійно

7.4. Терміново інформувати адміністрацію початкової школи про будь-які випадки неправомірного поводження працівників або учнів до інших учнів.

7.5. Використовувати різноманітні методи роботи для профілактики булінгу.

8. Класним керівникам:

8.1. Забезпечити щоденний контроль за станом кожної дитини з метою попередження проявів насильства або негативний явищ.

Постійно

8.2. Створювати позитивну атмосферу в учнівському колективі.

8.3. Терміново повідомляти адміністрацію спеціальної школи щодо порушень правил безпечного освітнього простору.

8.4. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед учнів та батьків щодо безпечного освітнього середовища через різноманітні форми роботи.

8.5. Проводити разом з практичним психологом діагностику психологічного клімату класу і виявляти дітей, які зазнали прояви булінгу зі сторони своїх однокласників.

8.6. Формувати безпечний освітній простір шляхом створення позитивного мікроклімату класу, оволодіння учнями навичок безпечної поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії.

8.7. При плануванні виховної роботи на 2021/2022 навчальний рік передбачити дієві заходи і форми роботи з профілактики дитячих правопорушень та безоглядності.

8.8. Посилити індивідуальну роботу з учнями, схильними до правопорушень та їх батьками.

8.9. Проводити години спілкування «Мобінг», «Булінг».

8.10. Розробити спільно з учнями правила поведінки у класі і слідкувати за їх дотриманням.

 1. Практичному психологу Наливайко І.В.:

9.1. Забезпечити ефективне функціонування соціально-психологічної служби з питань створення безпечного освітнього середовища.

9.2. Забезпечити здійснення моніторингу ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей.

9.3. Розробити індивідуальні програми психолого-педагогічного супроводу учнів «групи ризику».

За потребою

9.4. Здійснювати психолого-педагогічний контроль за індивідуальними та сімейними факторами, які формують у дітей схильність до агресивної поведінки та жорстокості; своєчасне виявлення учнів, схильних до агресивної поведінки, методом педагогічної і психологічної діагностики.

9.5. Забезпечити проведення соціально-психологічних досліджень серед здобувачів освіти з питань попередження насильства в сім’ї, булінгу та розробити рекомендації з питань створення безпечного освітнього середовища в початковій школі.

9.6. Проводити спостереження за міжособистісною поведінкою учнів, проводити опитування усіх учасників освітнього процесу.

9.7. Проводити діагностику стану психологічного клімату класу і виявляти дітей, які зазнали або можуть піддаватися булінгу, мобінгу зі сторони своїх однокласників.

9.8. Спланувати профілактично-просвітницьку роботу щодо попередження і подолання булінгу.

9.9. Формувати безпечний освітній простір шляхом створення позитивного мікроклімату, оволодіння учнями навичок безпечної поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії.

10. Зобов’язати вчителів та персонал початкової школи тримати на контролі виконання даного наказу та терміново повідомляти адміністрації закладу у разі виявлення порушень з питань безпечного освітнього середовища.

11. Координацію за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Сергійчук Л.М.


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом Стрільської початкової школи

від 07.09.2021р. № 65-а

ПЛАН

заходів щодо профілактики булінгу

2021/2022 навчальний рік

п/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальні

Інформаційно-профілактичні заходи

1.

Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції

Батьки здобувачів освіти

Вересень

Директор

2.

Чергування вчителів в місцях загального користування (їдальня, коридор, роздягальня, шкільне подвір’я) і технічними приміщеннями

Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі » . Опрацювання Закону України від 18.02. 2018 №2657 –VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу»

Методичне об'єднання класних керівників

Постійно

Жовтень

Директор

3.

Розробка пам’ятки «Маркери булінгу»

Педагогічний колектив

Жовтень

Педколектив

4.

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»

Контроль стану попередження випадків булінгу

1-4

Нарада при директорі

Упродовж року

Квітень

Практичний психолог

Директор

5.

Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу»

Педагогічний колектив

Березень

Практичний психолог

6.

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню.

Педагогічний колектив

Упродовж року

Заступник директора з ВР

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1.

2.

Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків 1-4 Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять

1-4

1-4

Упродовж року

Упродовж року

Класоводи

Класоводи

3.

Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі

1-4

Упродовж року

Класоводи

4.

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

1-4

10-28 грудня

Класоди, педагог-організатор

5.

Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ»

1-4

17-21 лютого

Класоди, педагог-організатор

Психологічний супровід

1.

Виховна година “Стоп булінг”

1-4

13-16 вересня

Практичний психолог

2.

Психологічна просвіта “Ознаки того, що дитина потерпає від булінгу. Ознаки того, що дитина буліт.”

Батьки

Вчителі

Вересень

Практичний психолог

3.

Виховні години: “Зупинимо булінг разом”, “ Мій світ без насильства”

Заняття з елементами тренінгу “Дружні рибки”

1-4 кл

Листопад-

Грудень

Практичний психолог

4.

Формування психологічної культури педагогів з питань булінгу в організації освітнього процесу

Педагоги

Лютий

Практичний психолог

5.

Протидія булінгу

1-4

Травень

Практичний психолог


 


 

Розділ I

ДЕМОКРАТИЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА

ДЕМОКРАТИЧНЕ САМОВРЯДУВАННЯ У ШКОЛІ

Важливу роль у формуванні навичок взаємодії з громадою відіграє демократичне освітнє середовище та безпечний і комфортний клімат у початковій школі. Це уможливить створення відповідальних й рівноправних стосунків та сприятиме розвитку демократичних компетентностей не лише учнів, але й учителів та батьків.

Стаття I. Принципи та підходи

 1. Дане Положення відображає основні принципи поваги до прав людини і передбачає демократичні шляхи їх ухвалення.

 2. Взаємини між учителями, учнями, батьками й адміністрацією школи будуються на основі поваги до прав людини.

 3. У початковій школі забезпечено прозору комунікацію, яка забезпечує відкритий простір для обговорення наявних проблем та питань.

 4. Адміністрація початкової школи заохочує учнівські ініціативи, сприяє усвідомленій та поінформованій участі у житті закладу всіх учасників освітнього процесу та надає можливість реалізовувати свободу слова кожного.

 5. Усі учасники шкільного життя мають рівні права: голос учителя – голос учня – голос батьків.

 6. Усі учасники освітнього процесу мають поводитися відповідно до принципів демократії та поваги до прав людини.

 7. Органи шкільного самоврядування регулярно оновлюються та впливають на прийняття рішень загальношкільного значення.

 8. Планування та прийняття рішень на шкільному рівні здійснюються з урахуванням інтересів усієї шкільної спільноти, перед якою звітують про виконання цих рішень.

 9. Публічна інформація доступна на сайті школи у режимі зворотнього зв’язку.

 10. Культура початковоїшколи не толерує виявів дискримінації та булінгу. У закладі існують проєкти та програми з метою запобігання дискримінації та булінгу.

 11. Правила поведінки для всіх учасників освітнього процесу чіткі та зрозумілі. Адміністрація закладу створює рівні можливості; відносини у школі відображають толерантність та повагу до прав людини.

Стаття II. Інструменти впровадження

 1. Упровадження демократичних процедури на всіх рівнях (в батьківському комітеті тощо).

 2. Демократизація освітнього процесу в закладі.

 3. Можливість різних способів демократичного прийняття рішень (обговорення, голосування тощо) за участі всіх сторін освітнього процесу.

 4. Використання принципів та положень Хартії Ради Європи для створення демократичного освітнього середовища.

 5. Оновлювання відповідно до вимог часу діючу процедури реагування на випадки дискримінації та булінгу; проведення відповідних тренінгів та заходів.

 6. Формування лідерських та командних якостей, як серед учнівського, так і серед педагогічного колективу.

 7. Впровадження елементів функціонування шкільної медіації.

Розділ ІІ

ДЕМОКРАТИЧНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Ефективний розвиток громадянських компетентностей та міжпредметних зв’язків у ході планування й реалізації освітнього процесу потребує комплексного поєднання зусиль усього педагогічного колективу. Даний розділ розроблено згідно закону України «Про освіту».

Стаття І. Принципи та підходи

 1. Учителі мають право на захист професійної честі та гідності.

 2. Педагогічний колектив повинен додержуватися педагогічної етики, моралі та поважати права та гідність учнів; учні повинні поважати права й гідність педагогів.

 3. Учителі мають право на вільний вибір форм, методів та засобів навчання для планування освітнього процесу.

 4. Учителі колегіально оцінюють придатність навчальних видань; використовують навчальну літературу, рекомендовану МОН України.

 5. Заходи, спрямовані на розвиток демократії, виховання поваги до прав людини, та національно-патріотичне виховання реалізуються спільною ініціативою педагогічного та учнівського колективів.

 6. Учителі надають перевагу активним та інтерактивним методам навчання.

 7. Учителі мають доступ до різноманітних курсів, тренінгів та навчальних програм. Адміністрація гімназії підтримує та заохочує ініціативу педагогів щодо підвищення їх професійної майстерності шляхом використання новітніх методів та методики викладання навчальних дисциплін.

 8. Усі учасники освітнього процесу особистим прикладом повинні виховувати повагу до принципів моралі, гуманізму, толерантності, дотримуватися правил демократичного устрою та прав людини.

 9. Учні та батьки мають вплив на вибір предметів варіативної складової; учні та батьки проінформовані щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень.

Стаття ІІ. Інструменти впровадження

 1. Активне впровадження та творче використання міжпредметного планування освітнього процесу.

 2. Реалізація проєктів, які націлені на інтегрування елементів освіти для демократизації освітнього процесу шляхом наскрізного планування.

 3. Призначення координатора з освіти для систематизації роботи гімназії з формування культури демократії та поваги до прав людини.

 4. Впровадження авторських методичних рекомендацій та освітніх проєктів щодо органічної та ефективної імплементації міжгалузевого освітнього процесу.

 5. Забезпечення вільного доступу вчителів до тренінгів, додаткових курсів та вивчення новітніх педагогічних методик викладання.

 6. Інформування батьків та учнів про критерії оцінювання навчальних досягнень.

 7. Систематичне висвітлення навчальних досягнень учнів в електронному щоденнику.

Розділ ІІІ

ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ ПРАВИЛА

Дрескод

Для хлопчиків:

 • класичний брюки, джинси;

 • сорочка, светр, гольф, кофта.

Для дівчаток:

 • класичні спідниця середньої довжини, брюки, джинси;

 • сарафан, сорочка, светр, гольф, кофта.

Можливі будь-які комбінації з вищезазначених предметів одягу.

У початковій школі забороняється носити (як учням так і вчителям):

 • декольтовані, надто яскраві, вкорочені блузки («топіки», футболки тощо), надто яскраві сорочки;

 • дуже короткі та дуже довгі спідниці;

 • стягуючі брюки, тощо;

 • спортивний одяг (окрім занять фізкультури та спортивних змагань);

 • одяг для відпочинку;

 • неформальну символіку та атрибутику.

Загальні правила поведінки

Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті Стрільської початкової школи.

Не можна приносити на територію закладу зброю, ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики, отруйні та хімічні речовини.

Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

Не можна без дозволу покидати територіюьшколи в урочний час.

У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях.

Учень повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

Учні бережуть майно школи, охайно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.

Учні або вчителі, які знайшли загублені або забуті речі, належить віднести класному керівнику або черговому вчителю.

Фізичне насилля, залякування і знущання над людиною або твариною є неприпустимими формами поведінки учнів у початковій школі та за її межами.

Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання у терміни, встановлені шкільною програмою.

На першу вимогу вчителя учень зобов’язаний пред’являти щоденник.

Здобувачі освіти та вчителі зобов’язані дотримуватись дисципліни на основі взаємоповаги до інших, а також до освітнього процесу та правил внутрішнього розпорядку школи.

Кожен вчитель повинен виконувати вимоги посадової інструкції та правил внутрішнього розпорядку школи.

Кожен учень та вчитель має вчасно приходити на заняття.

Кожен учень має вчасно старанно виконувати домашні завдання та доручення вчителя.

Під час занять учням забороняється вживати їжу і займатися іншими справами, які не стосуються навчання.

 1. Поведінка на уроці

Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших від освітнього процесу.

Якщо під час занять необхідно вийти, то потрібно попросити дозволу.

Якщо учень хоче поставити питання або відповісти, то він піднімає руку.

Після дзвінка вчитель оголошує про закінчення уроку і учні мають право покинути клас.

Учень має право в коректній формі відстоювати свій погляд і переконання при обговоренні питань.

Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки.

 1. Поведінка в їдальні

Під час харчування належить дотримуватися гарних манер і поводитися пристойно.

Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

Учні дотримуються черги при отриманні їжі.

Розмовляти треба неголосно, щоб не турбувати тих, хто поряд.

Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.

Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

Забороняється заходити до їдальні у верхньому одязі.

Розділ ІV

САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ УГОДИ

 1. Для учнів

 • вилучення ІТ-пристроїв з поверненням їх батькам учнів-порушників;

 • анулювання атестаційної роботи за спробу списування;

 • складання пояснювальної записки та запрошення батьків до адміністрації початкової школи;

 • складання подання до ювенальної поліції або до служби у справах дітей;

 • залучення юриста для проведення роз’яснювальних робіт;

 • обговорення проблемної поведінки учня-порушника на засіданнях ради профілактики, педагогічних рад закладу з запрошенням батьків;

 1. Для педагогів:

 • обговорення проблемної поведінки вчителя на засіданнях рад закладу на предмет відсторонення педагога від роботи з учнем/учнями певного класу;

 • пониження у кваліфікацій категорії, отриманій у ході чергової/позачергової атестації;

 • винесення догани, звільнення з посади у визначеному законодавством порядку на підставі порушення ст. 42 «Академічна доброчесність» закону «Про освіту» чи інших законів України.

 1. Для батьків:

 • відшкодування батьками/законними представниками особи учня-порушника завданої матеріальної шкоди;

 • складання подання до ювенальної поліції або до служби у справах дітей з приводу неналежного виконання батьківських обов’язків;

 • у разі ігнорування та ухиляння батьками запрошення до адміністрації чи рад спеціальної школи, складається подання до служби у справах дітей та до поліції.

ДЖЕРЕЛА

 1. file:///C:/Users/User/Downloads/praktychnyi_posibnyk_dlya_shkil_ua.pdf- Демократична школа (практичний посібник)

 2. https://britishschool.ua/ru/about-us/mission-statement-vision-and-aims/– Місія та цінності міжнародної  Британської  школи

 3. file:///C:/Users/User/Desktop/myp-programme-brochure-ru.pdf- Програма основної середньої  школи ІВ

 4. file:///C:/Users/User/Desktop/abetka%20dlya%20directora.pdf– Абетка для директора

Comments:
Only authorized users can leave comments.